Sök produkt
Hem » Information » Allt om kaminer och skorstenar » Ved eller pellets?

Ved eller pellets?

Vedkamin eller pelletskamin?

Ofta ställs frågan om vad som är "bäst" - ved eller pellets? Det beror på förväntningarna på eldstaden. Nedan följer sammanfattande text till ett antal viktiga parametrar. Valet är sedan Ditt. Missa heller inte att det idag finns produkter som Du kan elda både ved och pellets i! Se våra Hybridkaminer!

Ekonomi

Kontrollera de priser Du kan få för ved respektive pellets på, räknat hem till Din dörr. Har man tillgång till egen ved är det istället snarare den egna arbetsinsatsen man skall värdera. Tänk sedan på att ett kg pellets ger mer energi än ett kg ved och beakta vilken verkningsgrad Din tilltänkta eldstad har. 

På hemsidan http://pelletsforbundet.se/statistik/ kan Du se prisstatistik för pellets.

Om en ny eldstad skall köpas in så måste såklart även priset på denna vägas in i beräkningen. Slutligen tilkommer det lite mer svåruppskattade mervärdet som eldstadens existens skänker till huset. En fin, men lite dyrare, braskamin kanske höjer värdet på huset betydligt mer än vad en enklare och billigare kamin gör.

Arbetsinsats

All fastbränsleeldning kräver insatser mer eller mindre dagligen, som påfyllning, rengöring av brännkopp, konvektionsdelar och tömma aska. Det krävs dock oftast inte mer än någon minut dagligen. Rengöring är normalt enklare med en vedkamin än med en pelletskamin, men å andra sidan behöver vedkaminen rengöras lite oftare. Det kan handla om uraskning, glasrengöring, rengöring av golv runtomkring eldstaden m.m. Veden i sig skräpar också ned något mer än pellets.

33 kg ved motsvarar 100 liter stjälpt mått ved, vilket i sin tur motsvarar energimängden i ca 25 kg pellets. Det är naturligtvis betydligt enklare att fylla på 25 kg pellets.

Mysfaktor

En stor fördel för vedeldningen är att mysfaktorn är högre än vid pelletseldning. Många anser dock att en rätt inställd pelletskamin inte ligger långt efter i mysfaktor jämför med vedeldad utrustning, särskilt om det beaktas att pelletskaminen är igång så mycket mera.

Värmespridning

Med pelletskamin är det varmt på morgonen, men det är inte varmt i ett hus där man eldade en braskamin innan sängdags om den inte består av många hundra kg värmelagrande sten.

En braskamin får mer ses som mysvärme och komplement till ett annat värmesystem, medan pelletskaminen är överlägsen när det gäller uppvärmning och kan vara husets primära uppvärmningskälla. En pelletskamin ger också en jämnare värmespridning över tid.

Effektivitet, verkningsgrad

Verkningsgraden hos vedeldad utrustning varierar starkt. De verkningsgrader som nges av tillverkarna är inte alltid så lätta att nå när man eldar själv. Energiinnehållet per kg ved kan beräknas till 4-4,3 kWh per kilo och i verkligheten kan verkningsgrader variera mellan 10% för en öppen spis upp till ca 85% för en bra kakelugn.

Pelletskaminer har en verkningsgrad mellan 70 och 95%, beroende på kaminmodell, kaminens inställningar, pelletskvalitet m.m. 

Miljö

Pelletseldning är betydligt mer miljö- och hälsovänligt än vedeldning.

Tänk på att ved, om det används, alltid skall vara väl torkad. Otillräckligt torkad ved ger förutom dåligt energiutbyte och onödigt slitage på skorstenar även dramatiskt ökande utsläpp av skadliga gaser.

Finns inget som matchar ovan filtrering. Vänligen ändra dina val.