Sök produkt
Hem » Information » Dataskydd

Dataskydd

Allmänt - sekretess och säkerhet

Genom din ärenderegistrering och/eller offertförfrågan eller beställning samtycker du till att Nordic Heating (Agromatic Nordic Heating AB) lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de tuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och kan även användas i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Nordic Heating kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Nordic Heating. Nordic Heating kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Nordic Heating anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Nordic Heating och dess närstående bolag. Exempel på aktörer som dina personuppgifter kan delas med är myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

 

Rättelse, Insyn & Återkallelse

Enligt Dataskyddsförordningen är Nordic Heating (Agromatic Nordic Heating AB) skyldigt att, efter din skriftliga begäran, lämna besked om vilka personuppgifter som sparats och hur dessa används. Nordic Heating är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas. Agromatic Nordic Heating AB, 556288-0913, 026-30340, Stentorpsvägen 13, 81842 Forsbacka Sverige, är personuppgiftsansvarig.

 

Cookiepolicy

Finns inget som matchar ovan filtrering. Vänligen ändra dina val.